Diyaroğlu - Bale ve Dans Okulu
Eng

KLASİK BALE EĞİTİMİ

  1. Anasayfa
  2. Eğitimlerimiz
  3. KLASİK BALE EĞİTİMİ

Derslerimiz çağdaş eğitim prensipleriyle şekillenmektedir. ıyi bir klasik bale eğitimi için, klasik dans eğitiminin yanı sıra; solfej ve modern dans, karakter dansları, folklör, jazz, strech gibi çağdaş ekollerle ilgili derslerin planlanmış olması gerekmektedir. Bu amaçla öğrencilerimiz, yaşları ve gelişimlerine paralel olarak yukarıda belirtilen eğitimleri almaktadırlar.

Yoğun ders programlarının ve yapılan çalışmaların en büyük amacı; öğrencilerimizin doğru eğitim ilkeleri ve yüksek sanat düşünceleriyle oluştrulacak resitalleri ve çalışmaları sahneye taşımak ve böylece profesyonel birer sanatçı olarak yaşamlarındaki en önemli kazanımları elde etmeleridir.